Tüketici hakem heyetine başvuruda parasal limit yükseltildi

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan “Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği” Resmi Gazete’de yayınlandı. Buna nazaran, tüketici hakem heyetlerine müracaatlarda nakdî limit 15 bin 430 liradan 30 bin liraya yükseltildi. Bu ölçü üstü uyuşmazlıklar için tekrar tüketici mahkemelerine ve arabuluculuk ofislerine müracaat yapılacak.

Tüketiciler müracaatlarını ister vilayet isterse ilçe heyetlerine mali hudut olmadan yapabilecek. Öte yandan, tüketicinin yerleşim yeri yahut tüketici sürecinin yapıldığı yerde tüketici hakem heyetinin bulunmaması halinde, yetkili tüketici hakem heyetine iletilmek üzere kaymakamlıklara müracaat yapabilmesine imkan sağlandı.

Ayrıca tüketici hakem heyetinin bulunduğu yerdeki tüketici mahkemesinin yanı sıra yerleşim yerinin bulunduğu yerdeki tüketici mahkemesine de itiraz edebileceği kararı getirildi

Heyete üye olabilmenin şartları tekrar düzenlendi ve raportör takımlarının artırılmasına tartı verildi.

Tebligatlarda başka kurumlara ilişkin tüm teknik altyapılarla ahenk sağlandı ve elektronik ortamda tebligat sistemleri güçlendirildi.

İlave mühlet 3 ay düşürüldü

Tüketici hakem heyetine yapılacak müracaatta bulunması gereken mecburî bilgilerde eksiklik ya da tutarsızlık bulunması durumunda, tüketici hakem heyeti tarafından müracaatlar hakkında ret kararı verilmeden evvel 7 gün müddet verilmek suretiyle müracaat sahibinden ek bilgi yahut doküman istenmesi zarurî tutuldu.

Taraflardan her biri, kararın bildirisinden itibaren 15 gün içinde, birinci müracaatında yer alan talepleriyle ilgili olarak tüketici hakem heyetince karar verilmeyen konularda, kararın tamamlanmasını isteyebilecek.

Satıcı ve sağlayıcılar tarafından mevcut olduğu halde tüketici hakem heyetine sunulmayan bilgi yahut evrakın itiraz kademesinde tüketici mahkemesine sunulması nedeniyle kararın iptali halinde, tüketici aleyhine yargılama sarfiyatına ve vekalet fiyatına hükmedilemeyecek. Tüketici hakem heyetlerine yapılan müracaatlarda ek müddet 6 aydan 3 aya düşürüldü. Yönetmeliğin kimi unsurları 1 Ekim’de, öbür kararları de 1 Ocak 2023’te yürürlüğe girecek.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir