TMSF Teşkilât Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Teşkilât’ın yeni yönetmeliğinin yayımlanması ile 13/2/2006 tarihli ve 2006/10169 sayılı Bakanlar Konseyi Kararı ile yürürlüğe konulan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Teşkilât Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı.

Yeni yönetmelikle, Fonun Vazife ve Yetkileri başlıklı hususa, “Kredi kuruluşlarının sigortalı mevduat ve iştirak fonunun hesaplanmasına, takibine, doğrulanmasına ve ödenmesine temel teşkil etmek üzere kuracakları sistemin kuruluş, işleyiş ve kontrolüne ait yordam ve asılları BDDK’nın görüşünü almak suretiyle belirlemek”, “10/11/2016 tarihli ve 6758 sayılı Fevkalâde Hal Kapsamında Birtakım Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Kararında Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunun 19 ve 20 nci unsurları kapsamında kayyımların yetkileri Fona devredilen yahut Fonun kayyım olarak atandığı şirketler, paydaşlık hisseleri ve malvarlığı kıymetlerinin idare, satış ve tasfiyesine yönelik faaliyetleri yürütmek” ve “21/12/2012 tarihli ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanununun 50/A unsuru yeterince BDDK tarafından faaliyet müsaadesi kaldırılarak tasfiyesine karar verilen tasarruf finansman şirketlerinin tasfiyesine ait süreçleri yürütmek” bentleri eklendi.

Yeni yönetmelikle lider yardımcılarının sayısı 3’e çıkarılırken, yeni hizmet üniteleri olarak Tasfiye Daire Başkanlığı ve Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı kuruldu ve yeni başkanlıkların vazifeleri belirlendi.

KAYNAK: AA

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir