Erdoğan’ın görevden aldığı rektör intihalci çıktı

Yeniçağ’dan Tolga Şahin’in haberine nazaran Antalya AKEV Üniversitesi’nde rektörlük yaparken 2018 yılında misyondan aldığı Akdeniz Üniversitesi Milletlerarası İlgiler kısmı öğretim üyesi Prof. Dr. Hayati Aktaş’ın 4 öğretim üyesi ile birlikte hazırladığı “Afganistan’da Taliban İdaresi ve Bölgeye Tesirleri (Pakistan Ülke Örneği İncelemesi” isimli yapıtı 3 yabancı yapıttan çalıntı çıktı.

Eser 3 yabancı bilim adamının makalelerinin Google translate kullanılarak birebir çevirisinden oluşuyor. Aktaş’ın kendi eseriymiş üzere piyasaya çıkardığı 74 sayfalık yapıtın tamamı, dipnotlarıyla bir arada kes kopya yapıştır yapılarak birebir çalıntı çıktı.

Eserin, 1. sayfasından 48. sayfasına kadar olan kısmı, Khurram Maqsood AHMAD isimli müellifin 2011 yılında www.academia.edu sitesinde yayınladığı ve daha sonra LAMBERT Academic Publishing yayınevinde 2011 Ağustos ayında yayınladığı “Talibanization in Afghanistan: Impact on Pakistan” isimli yapıtından birebir çalıntı.

2. sayfanın son paragrafı, Yang SHEN isimli müellifin Atlantic Press yayınlarının “Advances in Social Science, Education and Humanities Research” yayın serisinin 631. cildinde yayınlanan “Impacts of Afghanistan Refugee Crisis and Solutions for European Union” isimli yapıtından çalıntı.

48. sayfasından 56. sayfasına kadar olan kısmı, The United States Institute of Peace tarafından 19 Ocak 2022 Çarşamba günü yayınlanan Mir ASFANDYAR isimli muharririn “After the Taliban’s Takeover: Pakistan’s TTP problem” yapıtından birebir çalıntı.

56. sayfasından 66. sayfasına kadar olan kısmı, yeniden Yang SHEN isimli müellifin Atlantic Press yayınlarının “Advances in Social Science, Education and Humanities Research” yayın serisinin 631. cildinde yayınlanan “Impacts of Afghanistan Refugee Crisis and Solutions for European Union” isimli yapıtından birebir çalıntı.

67. sayfasından 70. sayfasına kadar olan kısmı, tekrar Khurram Maqsood AHMAD isimli müellifin 2011 yılında www.academia.edu sitesinde yayınladığı ve daha sonra LAMBERT Academic Publishing yayınevinde 2011 Ağustos ayında yayınladığı “Talibanization in Afghanistan: Impact on Pakistan” isimli yapıtından birebir çalıntı.

73. sayfasından 74 sayfasına kadar olan kısmı ise yeniden Yang SHEN isimli müellifin Atlantic Press yayınlarının “Advances in Social Science, Education and Humanities Research” yayın serisinin 631. cildinde yayınlanan “Impacts of Afghanistan Refugee Crisis and Solutions for European Union” isimli yapıtından birebir çalıntı.

ESER ÇEVİRİ YANLIŞLARIYLA DOLU

Yapılan çevirilerde (tahminen Google Translate.com sitesinde yapılan) çeviri yanlışları dikkat çekiyor. Çeviride tercih edilen sözlerde Memleketler arası Bağlar Bilim Kısmının tabirleri yerine gündelik hayatta kullanılan sözlerin yazıda yer alması yazının direkt çeviri olduğunu gösteriyor.(Örneğin “recruit” sözü temel olarak “askere almak” gündelik hayatta ise “işe girmek” olarak çevrilir. Fakat Memleketler arası Alakalar Bilim Kolunda “(bir gruba) üye olmak” manasına sahiptir. Kitapta ise 7. Sayfa “(…Taliban’ın) işe alması” olarak çevrilmiştir. Bu yanılgı 5 müelliflerin da dikkatinden kaçmış.

Yabancı yapıtlarla ilgili yapıtın karşılaştırması:

AKTAŞ’IN YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ DE İNTİHALLERLE DOLU

Üniversitede öğretim üyeliğinde çıkarma nedeni olan intihal (çalıntı) Aktaş’ın akademik hayata adım atmasıyla başlıyor aslında. Aktaş’ın yalnızca 34 sayfadan oluşan “1919 yazında Erzurum” başlık yüksek lisans tezi de kopyala yapıştır tekniğiyle yazılmış.

Yüksek Lisans tezinden örnekler:

Aktaş’ın tekrar birebir halde 265 sayfadan oluşan “Türk-Alman Münasebetleri (1913-1918)” başlıklı doktora tezi de çalıntıyla dolu.

Doktora tezinden örnekler:

YAYINLANMIŞ YAPITLARI TEKRAR YAYINLATIYOR

Hayati Aktaş, üniversitelere müracaatlarında puan sağlamak ismine daha evvel yayınladığı makalelerini yabancı mecmualarda de yayınlatıyor.

2016 yılında Atatürk Araştırma Merkezi tarafından basılan kitaptaki çift yazarlı (Doç. Dr. Vahit GÜNTAY ile) “Türk-Ermeni İlgilerinde Algılar ve Karar Alıcılar Tarihin Yansımaları Üzerine Bir Analiz” başlıklı çalışmasını birebir yıl ASAM Ermeni Araştırmaları Dergisi’nde birebir yine “Dublikasyon” (çifte yayın) kabahati işleyerek yapıyor. Ayrıyeten bu çalışmayı Akdeniz Üniversitesi’ne müracaat ederken hem makale olarak puanlıyor hem de Hakemli Kongre kısmında birebir makaleyi bildiri metni olarak koyup, puanlıyor.

SIFIRDAN MAKALE YAZMIŞ ÜZERE

AKTAŞ, 2019 yılında Akdeniz Üniversitesi yayın kriterlerini yerine getirmek için aslında birebir İntihal olan doktora tezinden çıkarttığı “Birinci Dünya Savaşı’nda Türkiye’de Vazife Yapan Alman Subaylarının Faaliyetlerinin Bir Değerlendirilmesi” başlıklı yazıyı birinci dipnotta –Doktora tezinden aldığını- belirtmeden 2001 yılında 7. Askeri Tarih Sempozyumu’nun bildiri kitabında yayımlatıyor. Yani Aktaş kendinden aşırma kabahati işliyor.

37 YAPITIN YALNIZCA 12’Sİ KENDİSİNE AİT

Hayati AKTAŞ’ın bütün akademik ömründe yaptığı yayınlarına bakıldığında 37 yayından yalnızca 12 adedinin kendisine ilişkin olduğu 25 yayının ise ortak yayınlar olduğu görülüyor.

ÖĞRENCİSİNİN ÇALIŞMALARINDA BİRİNCİ MÜELLİF OLUYOR

Hayati AKTAŞ’ın, öğrencisi Vahit GÜNTAY ile tam olarak 9 tane yayını bulunuyor. Siber güvenlik üzerine doktora yapan Vahit GÜNTAY, ortak yayımladıkları bu çalışmaların her birinde ikinci müellif olarak kendisini pozisyonlandırmış, AKTAŞ’ı ise siber güvenlikle ilgili çalışmalarında bile birinci muharrir olarak göstermiş.

YAZAR SAKLAMA KABAHATİ DA İŞLİYOR

Etik dışı davranışlardan birisi de Sayın AKTAŞ’ın -Nursena YAŞAR ve Vahit GÜNTAY ile birlikte yayımlanan- bu makaleleri TASAM internet sitesinde kendi çalışmaları üzere göstermesidir ki, Bilimsel Etik’te bu ‘Yazar Saklama’ (Ghost Authorship) hatasına giren fiildir.

ETİK HEYET AKTAŞ’I AKLIYOR

Aktaş tüm bu faaliyetleri nedeniyle Akdeniz Üniversite etik şurasına şikayet ediliyor. Lakin Aktaş her ne hikmetse etik şura tarafından intihal kabahati işlemediğine karar veriliyor. Karara münasebet olarak ise kitapçığın yayınevi tarafından dağıtılmaması gösteriliyor fakat kitapyurdu isimli internet sitesinde nisan ayında kitabın satışının olduğu ve 1 adet satıldığı görülüyor. Ekinkitap isimli sitede de kitabın satışa sunulduğu lakin şu an stokta olmadığı görülüyor. Etik Şuraya şikayet sonrası ise kitapçık dağıtımdan apar topar toplatılıyor.

AKTAŞ’I AKLAYAN ETİK ŞURA LİDERİN 232 YAPITI VAR

Etik Konsey Lideri Prof. Dr. Hilmi Demirkaya’ya baktığımızda ise 232 yapıtının olduğu görülüyor. Toplumsal Bilimlerde çok çalışkan bir bilim adamı yılda en fazla 3 makale yayımlayabilir. Hiç orta vermeden yılda 3 makale yayımlayan bir bilim adamı 10 yılda 30 makale yayımlatır. 20 yılda 60, 40 yılda 120, 77 yılda fakat 231 makale yazabilir. Halbuki Akdeniz Üniversitesi Etik Şura Lideri Prof. Dr. DEMİRKAYA bu 232 makaleyi 77 yıla değil de 20 yıla sığdırmış görünüyor. Demirkaya’nın yayınlarını dikkatle incelemeye başladığınızda ise bu 232 makalenin yüzde 90’ının iki yazarlı, üç yazarlı olduğu görülüyor.

Odatv.com

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir