EPDK İŞKUR üzerinden lise mezunu Temizlik Görevlisi alımı yapacak! Başvuru şartları neler?

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, 657 sayılı Kanunun 4/D hususu, 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Emekçi Alınmasında Uygulanacak Yöntem ve Asıllar Hakkındaki Yönetmelik kapsamında İŞKUR üzerinden 40 daima emekçi alımı yapacağını açıkladı. En az lise mezunu adaylar ortasından istihdam sağlayacağını açıklayan EPDK, müracaat sürecini geçen adayları Paklık Vazifelisi takımında kıymetlendirecek. Müracaatlar ve kura çekimi Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gerçekleştirilecek. 

BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ

EPDK Temizlik Vazifelisi alımı müracaatları 25 Temmuz 2022 tarihinde başlayıp 29 Temmuz 2022 tarihine kadar devam edecek. 

Adaylar Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Çalışma ve İş Kurumu Vilayet Müdürlüğü Çankaya Hizmet Merkezine şahsen yahut www.iskur.gov.tr internet adresinden müracaat yapılabilecek.

BAŞVURU KAİDELERİ NELER?

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci hususunun birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6), ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen kaideleri taşımak.

2. Müracaat tarihi itibariyle, 18 yaşını doldurmuş, 31 yaşından gün almamış olmak. (25/07/1992 – 29/07/2004 tarihleri ortasında doğanlar)

3. Başvurulan meslek için son müracaat tarihi itibariyle Ortaöğretim (Lise ve dengi okul) mezunu olmak.

4. Rastgele bir toplumsal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık yahut malullük aylığı almıyor olmak.

5. İşe alınmada öncelik hakkına sahip olan adayların 09/08/2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Emekçi Alınmasında Uygulanacak Yöntem ve Temeller Hakkındaki Yönetmeliğin 5 inci unsurunun birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir evraka sahip olmak.

6. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Alınmasında Uygulanacak Metot ve Temeller Hakkındaki Yönetmeliğin 17 inci hususu mucibince Kurumumuzca yapılan kelamlı imtihanda başarılı olmak.

7. İşe alınacak adayların deneme mühleti dört ay olup, bu müddet içerisinde başarısız olanların iş akdi feshedilecektir.

8. İşe alınma koşullarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların müracaatları ilan – imtihan ve işbaşı sürecinin her basamağında patron tarafından sonlandırılabilecektir.

9. Adayların başvurdukları meslek kolu için vazifesini yapmaya mani olacak sıhhat sorunu bulunmamak ve vardiyalı çalışmaya mani durumunun olmaması gerekmektedir.

RESMİ İLAN METNİ

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir