Engelli öğretmen atama başvuru ekranı: MEB 750 engelli öğretmen atama başvuru şartları neler?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 750 engelli öğretmen atamasına ilişkin başvuru kılavuzu yayınlandı. Kılavuza göre, EKPSS kapsamında 2018-2020 yıllarındaki puanların göz önünde bulundurulacağı bildirildi. Engelli öğretmen alımı başvuruları, ön başvuru ve tercih başvurusu olmak üzere iki aşamalı gerçekleştirilecek. Müracaatlar, kurumun resmi internet sitesinde ”personel.meb.gov.tr” yer alan Elektronik Ön Başvuru Formunu doldurmak suretiyle gerçekleşecek Başvuruda bulunmak isteyen adaylar ise 750 engelli öğretmen atama başvuru tarihleri ve şartları hakkında bilgi almak için araştırmalarına başladı. Peki MEB 750 engelli öğretmen atama başvuruları ne zaman başlıyor başvuru şartları neler? İşte 2021 MEB 750 engelli öğretmen atama başvuru ekranı… Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz ay yapılan Kabine toplantısının ardından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde 750 engelli öğretmen atamasının yapılacağı müjdesini vermişti. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 750 engelli öğretmen alımına ilişkin atama takvimini belirlediklerini ifade ederek, “2018 – 2020 yıllarındaki Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı’na katılanlar arasından atama yapılmak üzere, 8 – 12 Kasım tarihleri arasında ön başvurular alınacak. Tercihlerin yapılması ve onay süreci 22 – 26 Kasım 2021 tarihleri arasında, atamalar ise 3 Aralık’ta yapılacak.” dedi. Engelli öğretmen atama başvuru ekranı: MEB 750 engelli öğretmen atama başvuru şartları neler? #1 Adayların tercihine açılacak alanlar ve il bazlı kontenjan sayıları, ülke geneli alanlar itibarıyla öğretmen ihtiyacı ve illerin alanlar bazındaki boş norm sayıları ve öğretmen ihtiyacı göz önünde bulundurularak Bakanlıkça belirlenecektir. Atama yapılacak alan ve kontenjan sayıları, tercih başvurularının ilk günü olan 22 Kasım 2021 tarihinde personel.meb.gov.tr adresinde yayınlanacak. Engelli öğretmen atama başvuru ekranı: MEB 750 engelli öğretmen atama başvuru şartları neler? #2 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak, Türk vatandaşı olmak, (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.) 2018 ve 2020 yıllarında yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavından (EKPSS-Lisans Düzeyi) 50 ve daha üzeri puan almış olmak, Lisans mezuniyetinin, öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararına uygun olmak, Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca, yükseköğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak, Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birinin başarıyla tamamlamış olmak, Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak, Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak, Daha önce öğretmenliğe EKPSS puanı dışında atandığı hâlde görevine başlamamış olanlar bakımından, ön başvuru tarihinin son günü itibarıyla atama tarihinden itibaren 1 (bir) yıllık bekleme süresini doldurmuş olmak, Devlet memuru iken görevinden çekilen veya çekilmiş sayılanlar bakımından ön başvurunun son günü itibarıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 97’nci maddesinin birinci fıkrasının A,B,C bentlerinde belirtilen bekleme süresini tamamlamış olmak, Sağlık nedeniyle görevine son verilenler hariç olmak üzere, adaylık dönemi içinde görevine son verilenler bakımından, görevden ayrıldıkları tarih ile ön başvurunun son günü itibarıyla 3 (üç) yıllık bekleme süresini doldurmuş olmak, şartları aranacaktır. Halen Bakanlığımız veya diğer kamu kurumlarında öğretmen unvanlı kadrolarda çalışmakta olanlar, 07/02/2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası gereği bu duyuru kapsamında başvuruda bulunamayacaktır. 07/02/2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde EKPSS sonucuna göre herhangi bir kadroya yerleştirilen adaylar bu duyuru kapsamında yapılacak yerleştirmelere geçerliliği devam eden aynı eğitim düzeyine ait EKPSS puanı ile başvuru yapamayacaktır. Anılan Yönetmelik uyarınca EKPSS sonuçları sınavın yapıldığı tarihten itibaren dört yıl geçerlidir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir