AÖF dönem sonu sınavı tarihleri 2021-2022: AÖF güz dönemi final sınavları ne zaman?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi İktisat, İşletme ve Açıköğretim Fakülteleri (AÖF) 2021-2022 öğretim yılı güz dönemi ara sınavları, 27-28 Kasım tarihlerinde düzenlendi. Anadolu Üniversitesi tarafından gerçekleşen vize sınav sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından AÖF sınav geçme puanları ve final sınavı tarihleri gündeme geldi. Vize sınavında istedikleri notu alamayan öğrenciler, bir sonraki sınavda alacakları puan ile ders notlarını hesaplayarak ön bilgi edinecek. AÖF değerlendirme sistemi esaslarına göre ara sınav notunun yüzde 30’u, dönem sonu sınav notunun ise yüzde 70’i alınarak harf notu belirlenecek. Peki, AÖF güz dönemi final sınavları ne zaman yapılacak? AÖF kaç puanla geçilir ve ders geçme puanı nedir? İşte 2021-2022 AÖF dönem sonu sınavı tarihleri… 2021-2022 AÖF akademik takviminde yer alan bilgilere göre, güz dönemi dönem sonu sınavları, 08-09 Ocak 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Üniversite tarafından yayınlanan açıklamada, ödev uygulaması olan derslerde yapılan sınavlar sonucunda alınan notların Başarı Notu’na katkısı; ara sınav notunun %30’u, ödev notunun %20’si, dönem sonu sınav notunun %50 olduğu bildirildi. AÖF dönem sonu sınavı tarihleri 2021-2022: AÖF güz dönemi final sınavları ne zaman? #1 Çoktan seçmeli sorulardan oluşan test sınavlarında beş şıklı olarak hazırlanan her bir test için doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkartılır. Elde edilen sonuç ile bir sorunun puan değeri çarpılarak sınav notu hesaplanır. Sınav notu sıfırın altındaysa bu not sıfır olarak kabul edilir. ”Başarı Notu”, dönem içi notları ile dönem sonu sınav notunun katkılarıyla hesaplanır. Dönem içi notları; ara sınav, kısa sınav, sözlü sınav, ödev ve uygulamalı çalışmalara verilen notlardan oluşur. Yapılan sınavlar sonucunda ara sınav notunun %30’u, dönem sonu sınav notunun %70’i alınarak ”Başarı Notu” hesaplanır. Ödev uygulaması olan derslerde yapılan sınavlar sonucunda alınan notların Başarı Notu”na katkısı; ara sınav notunun %30’u, ödev notunun %20’si, dönem sonu sınav notunun %50’sidir. İngilizce Öğretmenliği Lisans Programındaki öğretim dili Türkçe olan derslerin sınavlarından alınan notların başarı notuna katkısı; ara sınav notunun %30’u, dönem sonu sınav notunun ise %70’idir. Öğretim dili İngilizce olan derslerin sınavlarından alınan notların “Başarı Notu”na katkısı ise; ara sınav notunun %40’ı, dönem sonu sınav notunun ise %60’ıdır. Başarı Notu’nun hesaplanmasında, virgülden sonra iki basamak gösterilir. Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Öğretim Programlarında, ders bazında ”Başarı Notu” alt sınırı uygulanır. ”Başarı Notu” alt sınır değeri, laboratuvar ders uygulamaları ve İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında öğretim dili İngilizce olan dersler dışında 30’dur. ”Başarı Notu” alt sınırın altında olan öğrencilere FF harf notu verilir. 30 ve üzerinde Başarı Notu’na sahip öğrencilerin değerlendirilmesi (laboratuvar ders uygulamaları ve İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında öğretim dili İngilizce olan dersler dışında) öğrenci sayısı 30 ve üzerinde ise aşağıdaki gibi yapılır: (a) Başarı Notu 30 ve üzerinde olan öğrencilerin puanları normalleştirilmiş z değerlerine dönüştürülür. Bu amaçla birim normal dağılım için hazırlanmış olan z tablosundan yararlanılır. Normalleştirilmiş z değerleri bulunurken önce öğrencinin puanının bulunduğu gruptaki başarı yüzdesi hesaplanır. Bu yüzdeye karşılık gelen z değeri, z tablosundan yararlanılarak tespit edilir. (b) Oluşan normal dağılım, normalleştirilmiş z değerlerine dayalı olarak 10 adet geçer not bulunduğundan 10 dilime ayrılır. (c) Öğrenci sayısının 30 ve üzeri olduğu durumlarda her bir dilimin harf notu karşılığı, normalleştirilmiş z değerlerine göre atanır. Öğrencinin Başarı Notu’nda ”Başarı Notu” ve ”Harf Notu” açıklandıktan sonra bir değişiklik söz konusu olduğunda; (a) Öğrencinin yeni ”Başarı Notu” 30’un altında ise öğrenci FF ”Harf Notu” ile değerlendirilir. (b) Öğrencinin yeni ”Başarı Notu” 30 ve üzerinde ise, o ders için varolan puan dağılımında, öğrencinin puanına eşit ya da en yakın olan puanın normalleştirilmiş z değerine karşılık gelen ”Harf Notu” öğrenciye atanır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir