7. Yargı Paketi’nde sona gelindi

Son dakika haberi!

Çalışmaları tamamlanan 7. Yargı Paketi’nin Kabine Toplantısı’nın akabinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunulması bekleniyor.

Pakette; konutta ‘çat-kapı’ haciz uygulaması kalkması, uyuşturucu ile uğraş ve arabuluculuğa ait yeni düzenlemeler ve göçmen kaçakçılığında cezaların artırılmasına yönelik kıymetli başlıklar yer alıyor.

Adalet Bakanlığı 7. Yargı Paketi üzerindeki çalışmalarını tamamladı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın birinci kabine toplantısında sunum yapmasının akabinde paketin TBMM’ye gönderilmesi bekleniyor.

‘ÇAT-KAPI’ HACZE SON

Edinilen bilgiye nazaran pakette yer alan çok kıymetli düzenlemelerden kimileri şunlar:

1) Konutta ‘çat-kapı’ haciz uygulaması kalkıyor.

a) Konutlarda hakim kararı olmaksızın haciz süreci yapılamayacak. Konutlarda yapılacak hacizler bakımından; icra müdürünün verdiği haciz kararının lakin “hakim onayından geçtikten sonra” yerine getirilebilmesi sağlanmaktadır.

b) Aile bireylerine ilişkin ibadete has yahut şahsî eşyalar ile ailenin ortak kullanımına hizmet eden tüm mesken eşyaları, haczi caiz olmayan mallar ortasına alınmaktadır. Buna nazaran meskende ailenin ortak kullanımındaki buzdolabı, çamaşır makinesi, televizyon ve yatak ile baza üzere eşyalar haczedilemeyecek.

c) İcra takibine bahis alacağa yetecek ölçüsü aşacak biçimde (taşkın) haciz yapılması açıkça yasaklanmaktadır. Örneğin borç 50 bin TL ise 50 bin TL’lik eşya üzerinde haciz yapılabilecek.

CEZA ALT SONU 15 YILA ÇIKIYOR

2) Uyuşturucu ile çaba için kıymetli düzenlemeler

a) Bağımlılık yapma özelliği fazla olan sentetik uyuşturucu ve uyarıcı hususlara yönelik cezai yaptırımların daha caydırıcı hale getirilmesi emeliyle, sentetik katinon ve türevleri, sentetik opioid ve türevleri ile amfetamin ve türevleri uyuşturucu unsur olarak kabul edilerek bunlar da ceza kapsamına alınmaktadır.Böylelikle anılan unsurların imal ve ticareti kabahatinin cezasının alt sonu, 10 yıldan 15 yıl mahpusa çıkarılmaktadır.

b) Uyuşturucu imal ve ticareti ile daha aktif uğraş edilebilmesi için uyuşturucu yahut uyarıcı husus imal ve ticareti kabahati için görevlendirilen zımnî soruşturmacının hakim tarafından kamuya açık yerlerde ve işyerlerinde ses yahut manzara kaydı yapabilmesine imkan sağlanmaktadır.

c)Elkonulan hususun uyuşturucu unsur olduğuna dair kesin rapor alındıktan sonra soruşturma evresinde sulh ceza hâkimliğince bu unsurun müsaderesine ve imhasına karar verilmesi zarurî hale getirilmektedir. Böylece soruşturma yahut kovuşturmanın mutlaklaşması beklenmeden uyuşturucu hususların imhası sağlanmış olacaktır.

ç) Uyuşturucu yahut uyarıcı unsur kullananlar ile bu maksatla uyuşturucu husus satın alan, kabul eden yahut bulunduranlar hakkında uygulanacak tedavi ve/veya kontrollü özgürlük önlemi sürecinin daha aktif işletilebilmesi öngörülmektedir.

– Tedavi ve/veya kontrollü hürlük önlemlerine ait uzatma mühleti, 1 yıldan 2 yıla çıkarılmakta ve şüphelinin daha uzun müddet tedavi ve/veya kontrol altında tutulması sağlanmaktadır.

– Ayrıyeten, Cumhuriyet savcısının, erteleme mühleti içinde uyuşturucu yahut uyarıcı husus kullanıp kullanmadığını tespit etmek için şüpheliyi yılda en az iki kez ilgili kuruma sevk etmesi mecburî hale getirilmektedir.

– Cumhuriyet savcısı tarafından kuşkulu hakkında verilen erteleme kararının kolluk ünitelerine bildirilmesi sağlanmakta ve bu kararın kolluk üniteleri tarafından da şahsen şüpheliye bildirim edilmesine imkân tanınmaktadır.

TEDAVİ İÇİN ÖZEL CEZAEVLERİ KURULACAK

d) Kontrollü Hürlük Hizmetleri Kanununa eklenen 12/A hususuyla, uyuşturucu yahut uyarıcı husus bağımlılarına mahsus güzelleştirme önlemleri geliştirilmekte ve yükümlülüklerin takibi bakımından Cumhuriyet savcıları ile kontrollü hürlük uygulaması kapsamında vazife alan işçinin sorumlulukları detaylı bir formda düzenlenmektedir.

e) Uyuşturucu yahut uyarıcı husus kullanmak hatasından hükümlü olanların ceza infaz kurumunda tedavi ve rehabilitasyon programlarına katılması mecburî hale getirilmektedir.

Uyuşturucu bağımlısı hatalıların tedavisi için özel cezaevleri kurulacak

– Ayrıyeten tedavi ve rehabilitasyon programlarının uygulanacağı müstakil ceza infaz kurumlarının açılabilmesine yahut mevcut ceza infaz kurumlarının bir kısmının bu maksat için düzenlenebilmesine imkan tanınmaktadır.

– Yeniden, uyuşturucu kullanmak kabahatinden ötürü mahkum olup da kontrollü özgürlüğe ayrılan mahkumlara, ilaveten tedavi ve rehabilitasyon programlarına katılma yükümlülüğü getirilmektedir.

f) Tedavi ve rehabilitasyon merkezlerinin bir an evvel hayata geçirilmesi ve yürütülecek hizmetlerin aksamaması için ilgili Bakanlıkların bütçesine ödenek konulması ve bu konuda işçi görevlendirilmesi tarafında düzenleme yapılmaktadır.

3) Avukatlık ve İsimli Yardım Sistemine Ait Düzenlemeler

a) Avukatlık mesleğinin birinci beş yılında baro aidatı alınmaması sağlanarak mesleğe yeni başlayan avukatlar mali olarak desteklenmektedir.

KİRA UYUŞMAZLIKLARI ARABULUCUK KAPSAMINDA

4) Arabuluculuğa Ait Düzenlemeler

a) Kira alakasından kaynaklanan uyuşmazlıklar (ilamsız icra yoluyla tahliye hariç), paydaşlığın giderilmesine ait uyuşmazlıklar, kat mülkiyetinden kaynaklanan uyuşmazlıklar ve komşu hakkıyla ilgili uyuşmazlıklar, mecburî arabuluculuk kapsamına alınmaktadır.

b) Ticari davalar ve iş kontratından kaynaklanan uyuşmazlıklar bakımından, itirazın iptali, negatif tespit ve istirdat davalarının mecburî arabuluculuk kapsamında olduğu açıkça düzenlenmektedir.

c) Uyuşmazlığın asıl tarafının arabuluculuk süreci ile arabuluculuk faaliyeti sonunda düzenlenen son tutanak hakkında bilgilendirilmesi konusunda arabulucuya yükümlülük getirilmektedir.

d) Arabuluculuğa ait Ülkemizin taraf olduğu Singapur Sözleşmesi’nin, iç hukukumuza ahenginin sağlanmasına yönelik düzenlemeler yapılmaktadır.

5) Göçmen Kaçakçılığı cezaları arttırılıyor.

a) Göçmen kaçakçılığı hatasıyla daha aktif gayret edilebilmesi ve caydırıcılığın sağlanması maksadıyla cürmün cezasının alt sonu 3 yıldan 5 yıla çıkarılmaktadır.

b) Göçmen kaçakçılığı hatası, 6136 sayılı Kanunun ek 12 nci unsuru kapsamına alınmaktadır.

Böylelikle, göçmen kaçakçılığı hatası nedeniyle el konulan araç, gereç ve materyalin, ulusal savunma yahut iç güvenlik hizmetleriyle direkt ilgili olması durumunda bunların Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı yahut Kıyı Güvenlik Komutanlığına tahsis edilebilmesine imkân sağlanmaktadır.

c) İsimli süreçler çerçevesinde “yurt dışına çıkamamak” formunda isimli denetim kararı verilen yabancılar hakkında, ilgili valiliğe Cumhuriyet başsavcılığı üzerinden bu kararın kaldırılmasını talep etme yetkisi verilmekte ve yönetimin yurt içinde kalmasını tehlikeli gördüğü yabancıların hudut dışı edilmesini sağlamak bakımından hakim kararı alabilmesine imkan tanınmaktadır.

6) Savunma Sanayiine Ait Düzenlemeler

5202 sayılı Savunma Sanayii Güvenliği Kanununa bir unsur eklemek suretiyle Aselsan, Havelsan ve Roketsan üzere Ülkemizin önde gelen savunma sanayi şirketlerinde çalışan mühendislerin, yurt içinde yahut yurt dışında birebir alanda faaliyet gösteren öbür kurum yahut kuruluşlarda çalışmasını yahut işletme açmasını zorlaştıracak önlemler alınmaktadır. Böylece savunma sanayii kapsamında yapılan faaliyetlere yönelik rekabet yasağının güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.

7)Bireysel müracaat belgeleri tazminat kuruluna aktarılacak

e) Süreksiz unsurla, hala Anayasa Mahkemesi önünde derdest bulunan uzun yargılamadan kaynaklı ferdî müracaatların, Adalet Bakanlığı bünyesindeki Tazminat Kuruluna aktarılabilmesi ve bu Kurul tarafından incelenerek bir an önce tahlile kavuşturulmasına yönelik düzenleme yapılmaktadır.

8) Kanun Yollarına Müracaat Müddetlerine Ait Düzenlemeler

2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ve 4675 sayılı İnfaz Hâkimliği Kanununda yer alan itiraz, istinaf ve temyiz kanun yollarına müracaat mühletleri “iki hafta” olarak düzenlenmekte ve böylece yeknesak hale getirilmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir